Huize 't Medler

Ruurloseweg 103, 7251 LD Vorden | Toon op kaart

Landgoed 't Medler wordt bewoond door de familie van Dorth tot Medler. Deze familie heeft het landgoed al drie eeuwen in bezit. Van de 300 hectare is 200 ha als landbouwgrond verpacht aan boeren. 

Landgoed 't Medler is een voorbeeld van hoe je een landgoed, ook vandaag nog, in stand kunt houden door het te exploiteren. Met de opbrengsten uit pacht en huur van de bijbehorende boerderijen, worden de gebouwen en landerijen onderhouden.

Het kasteel is nauw verbonden met de religieuze geschiedenis. Zo bevindt zich in de ruimte boven de hoofdingang een kleine kapel (een schuilkerk) waarin men, in de tijd dat het katholieke geloof niet openlijk beleden mocht worden, kerkdiensten hield.