Over Vitale Kern Vorden

De Boonk 8, 7251 BV Vorden | Toon op kaart

Hoe houden we het centrum van Vorden in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig? De werkgroep Vitale Kern Vorden probeert antwoord te geven op deze vraag. De werkgroep is er gekomen op verzoek van de gemeente Bronckhorst. De gemeente wil wensen en ideeën meer vanuit het dorp laten komen, in plaats van dat er alleen beleid wordt gemaakt vanuit het gemeentehuis.

Visie Centrum Vorden

Laatste Nieuws

24 maart 2024

Een mooi groen plein waar het fijn is om op een terras te zitten of op een bankje al dan niet in de zon of schaduw met fraai uitzicht en zonder gevaarlijke oversteken. Dat vooruitzicht gaat dan nu – na jaren van praten – hopelijk werkelijkheid worden. Alle Vordenaren kunnen binnenkort het plan voor de Dorpsstraat bekijken en beoordelen.

Vitale Kern Vorden maakte in 2019 naar aanleiding van wensen van vele dorpsbewoners de balans op: het centrumplan, waarvoor in 2013 alle bomen in het dorp op de eerste maandag van januari gekapt werden, leverde verbeteringen op maar ook (onverwachte) verkeersonveiligheid voor voetgangers en fietsers en daar hebben we er in Vorden veel van, onder andere vanwege ons toeristische karakter.

De wegen in het centrum waren namelijk smaller geworden, op de stoepen mochten voortaan auto’s parkeren en de stoeprand was voor velen te onduidelijk. Ook het veel minder groene karakter van het dorpscentrum stak velen.

Vitale Kern Vorden maakte een uitgebreide centrumvisie die omarmd werd door het gemeentebestuur. Daarna volgden jaren van praten met de gemeente, de winkeliers en andere betrokkenen. Degenen die ons als klankbordgroep benaderden, moesten we om geduld vragen. Dat gaat nu eindelijk beloond worden.

Kort en bondig

We hebben er al eerder over geschreven, maar hierbij voor degenen die dat niet meer voor de geest kunnen halen, een korte samenvatting.

Het doorgaande en steeds drukkere verkeer is veel Vordenaren een doorn in het oog. Te weinig automobilisten gebruiken de rondweg. Het duurt momenteel ook nog ongeveer even lang om door het dorp heen te rijden vanuit Zutphen richting Ruurlo dan eromheen.

Vandaar het eerste plan: maak van de hele Zutphenseweg een 30 km-zone. Nu ontbreekt nog een klein stuk, waar 50 km gereden mag worden. En zorg ervoor dat bij iedere kruising rechts voorrang krijgt. Dit haalt nog meer de snelheid omlaag.

Het tweede plan: zorg ervoor dat het centrum van Vorden weer groen wordt waar het fijn vertoeven is, ook in de steeds warmere zomers. In de afgelopen hete zomermaanden was het dorp uitgestorven, omdat men vrijwel nergens meer in de schaduw kan zitten. Sowieso is de vergroening van de dorpscentra hard nodig voor een beter leefklimaat, verkoeling, een gezondere lucht. Nu is er vooral veel bestrating, ook op plekken waar niet geparkeerd mag worden.

Vorden is ten opzichte van de andere dorpen in de gemeente Bronckhorst vooral een horecadorp met veel toeristen die op een terras willen zitten. Vorden springt er wat winkels betreft juist slechter uit ten aanzien van bijvoorbeeld Hengelo. Het aantal winkels neemt af; onlangs moest modehuis Visser aan de Burg. Galleestraat noodgedwongen haar deuren sluiten. Hiermee verdwijnt een flink oppervlak aan winkelruimte.  

Gevaarlijk

Auto’s op de stoep hinderen voetgangers, met name mensen die slechter ter been zijn. Vitale Kern Vorden wordt hieraan geregeld herinnerd door ouderen die nauwelijks de Dorpsstraat durven over te steken bij gebrek aan uitzicht door de geparkeerde auto’s (en het vele verkeer). Het vormt ook de belangrijkste reden waarom de gemeente geen zebra’s kan aanleggen in de Dorpsstraat: het uitzicht op de stoepen ontbreekt.

De meeste klachten kwamen al direct binnen na de aanpassingen aan het centrum ruim tien jaar geleden. Die gingen met name over het vervangen van de stoepranden, waardoor fietsers nu makkelijker over de stoepen kunnen fietsen en mensen struikelen over de schuine trottoirbandjes. Ook wordt op stoepen geparkeerd waar niet geparkeerd mag worden. Tegen deze verkeersovertredingen treedt de gemeente nauwelijks op.  

Tijdens de markt op vrijdagochtend parkeren automobilisten hun voertuig lukraak in de Kerkstraat (waar een parkeerverbod geldt), wat tot gevaarlijke toestanden leidt rondom de Dorpsschool.

Oplossingen

Op zich zijn de oplossingen simpel: doorgaand verkeer moet via de rondweg, plaatselijk verkeer moet zich aan de voetgangers en fietsers aanpassen, de stoepen moeten weer geheel toegankelijk zijn voor voetgangers en langparkeerders kunnen hun auto’s op De Bleek parkeren. Daarvoor is die parkeerplaats ook bedoeld.

Dat betekent wel een veel betere bewegwijzering, controle van het kort parkeren en het beboeten van foutparkeerders.

Qua groen is al enkele jaren geleden een compleet groenplan gepresenteerd met fraaie bomen, struiken en ander groen, heel gevarieerd, mooi en aanvullend op het groen wat er nu al staat. Bomen en struiken die er in zomer én winter mooi uitzien, fraaie kleuren en vormen hebben, geen overlast geven en het centrum een fraaier beeld geven. Ook de bestaande plantsoentjes krijgen - als het aan Vitale Kern Vorden ligt - een flinke opknapbeurt.

Met de aanpassingen aan de Dorpsstraat en het kerkplein blijft de markt gehandhaafd, blijven voldoende parkeerplaatsen voorhanden voor kortparkeerders en kunnen grotere evenementen zoals de kerstmarkt ook – zelfs in een fraaiere omgeving – behouden blijven. De Dorpsstraat wordt dan sowieso namelijk geheel afgesloten voor doorgaand verkeer.

Geheel veilig zal het nooit zijn; dan moet het centrum afgesloten worden voor autoverkeer. Daarvoor is geen meerderheid in Vorden te vinden. Maar de genoemde aanpassingen zullen wel zorgen voor een veiliger centrum dan nu het geval is.

En bovenal krijgt het centrum een veel fraaier groener gezicht.    

Onderdeel van een groter geheel

Voor Vitale Kern Vorden is de aanpak van de Dorpsstraat één van de onderwerpen. De andere zijn: de Zutphenseweg (overal 30 km en rechts voorrang bij alle kruisingen), de oostelijke entree bij Horsterkamp/Ruurloseweg (deze kale entree vergroenen en tot een visitekaartje maken voor het dorp, beter aansluitend op de achterliggende bossen) en de aanpak van het gebouw van Albert Heijn en Bleumink).

Deze hebben in feite allemaal met elkaar te maken. Door Vitale Kern Vorden zijn ze destijds als één geheel gepresenteerd. Voor de rotonde aan de oostkant van het dorp zijn de plannen ook al ver uitgewerkt. Voor de Zutphenseweg zijn ook al tekeningen gemaakt door een extern verkeersbureau. Wat Albert Heijn betreft verkeren de ideeën in een vergevorderd stadium, maar hierover gaan andere partijen.

Als klankbordgroep kan Vitale Kern Vorden degenen die ons regelmatig benaderen, serieus beloven dat er nu een begin gemaakt wordt met de verwezenlijking van hun wensen, eerst met de aanpak van de rotonde aan de Horsterkamp/Ruurloseweg en daarna de Dorpsstraat en het marktplein.

In hoeverre de plannen overeind blijven, hangt van de inwoners van Vorden af.

 

4 maart 2024

Het is weer vier maanden erg stil geweest. De gemeente is nog bezig met enkele aanpassingen van de schetsen van de inrichting van de Dorpsstraat en de rotonde aan de Horsterkamp/Ruurloseweg na kritiek van enkele mensen aan de Dorpsstraat. Binnenkort krijgen we daarover informatie, waarna we het voorstel kunnen bespreken en eventueel aangepast richting college van Burgemeester en Wethouders kunnen sturen. Dan kunnen we ook eindelijk de bevolking van Vorden informeren en raadplegen over de plannen die het centrum groener en veiliger moeten maken voor de voetganger en fietser.

 

9 november 2023

Op 8 november is voor de eerste keer een schets getoond van de mogelijke toekomstige inrichting van de Dorppstraat en de rotonde aan de Horsterkamp/Ruurloseweg (zie www.bronckhorst.nl/dorpsstraatvorden). De gemeente had alle bewoners en ondernemers uit de Dorpsstraat en de omwonenden van de rotonde uitgenodigd. Met hen is net voor de zomer ook al gesproken over maatregelen om dit deel van Vorden groener en verkeersveiliger te maken. Van de uitgenodigden waren ongeveer 35 mensen in hotel Bakker aanwezig, onder wie ook ondernemers uit de Zutphenseweg. Dit deel van het centrum was echter niet het onderwerp van gesprek.

Belangrijkste punten in de Dorpsstraat zijn het aanbrengen van meerdere groenperken, het planten van 8 nieuwe bomen en het verwijderen van de parkeerplaatsen op de stoep tussen hotel Bakker en de ingang bij de kerk. Ter hoogte van Albert Heijn komt een zebrapad en wordt de weg wat opgehoogd. Aan de uiteinden van de Dorpsstraat (bij Tuunte en bij de rotonde) komt een inritachtige constructie (een drempel). Deze laatste maatregelen moeten ervoor zorgen dat het verkeer langzamer gaat rijden en het voor voetgangers en fietsers veiliger wordt in de Dorpsstraat. De terrassen bij hotel Bakker en het Meestershuis komen in het groen te liggen. Ook tegenover de Herberg komt een terras. De stoepen worden weer beter toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn.

De plannen voorzien ook in meer fietsrekken en bankjes.

Meer groen en minder stenen is noodzakelijk geworden, omdat het anders in de zomer te warm wordt in het centrum. Ook afgelopen zomer waren koelere plekken in de schaduw erg wenselijk, maar ze ontbreken nu.

Het aantal parkeerplaatsen op de markt gaat daarom omlaag van 56 naar 43. Langs de Dorpsstraat verdwijnen 12 parkeerplaatsen. 

De inritten van de parkeerplaats op het marktplein verschuiven naar de Kerkstraat. De marktkramen kunnen allemaal blijven staan.

Deze parkeerplaatsen zijn straks bedoeld voor kortparkeerders. Langparkeerders worden verwezen naar het parkeerterrein aan De Bleek. De verbinding tussen De Bleek en de Dorpsstraat krijgt meer aandacht. 

Gisteravond waren er vooral vragen en opmerkingen over de verkeersveiligheid. Sommige aanwezigen vrezen dat door de drempels en de versmallingen de veiligheid niet verbeterd en dat het autoverkeer te veel gehinderd wordt. Anderen zijn juist bang dat fietsers bij de nieuwe inrichting het onderspit gaan delven. 

De bedoeling is echter duidelijk: de Dorpsstraat zo inrichten dat dit deel van het centrum groener, fraaier en rustiger wordt voor voetgangers en fietsers. 

Oostelijke entree

Vanwege het grote aantal kabels en leidingen rondom de rotonde aan de Horsterkamp/Ruurloseweg wordt het nog een hele puzzel om deze oostelijke entree van het dorp mooier en groener te maken. Aan de noordkant van de rotonde is ruimte voor een solitaire boom die een blikvanger kan worden. Mogelijk kunnen ook aan de west- en zuidkant nog bomen geplant worden. Voor de rest komen er sowieso struiken en andersoortig groen (zie www.bronckhorst.nl/dorpsstraatvorden).

Hoe nu verder?

De gemeente gaat de opmerkingen van 8 november doornemen en de schets daarop eventueel aanpassen. Zodra dat gebeurd is, kan heel Vorden komen kijken naar de tekeningen tijdens een informatiebijeenkomst en haar zegje er nog over doen. Daarna moet de gemeenteraad geld beschikbaar stellen voor de uitvoering.

 

6 november 2023

De laatste keer dat we u vanuit Vitale Kern Vorden informeerden over de stand van zaken rond de aanpassingen aan de Dorpsstraat en Zutphenseweg was net voor de zomer. Toen meldden we dat net na de zomer de bewoners en ondernemers die mede aan de basis van de eerste schetsontwerpen stonden, uitgenodigd zouden worden door de gemeente om hun te vertellen welke wensen uitgevoerd kunnen worden en welke niet. Voor dat laatste had de gemeente meer tijd nodig. De bijeenkomst vindt nu deze week plaats.

Vanuit Vitale Kern Vorden is het daarom tijd voor een opsomming van waar het nu eigenlijk over gaat.

Na de uitvoering van het centrumplan in 2013 en 2014 werd duidelijk dat veel inwoners van Vorden het straatbeeld niet veiliger vonden. Deels kwam dat door het smallere wegprofiel, deels doordat voortaan auto’s op de stoep mochten parkeren. Daardoor werd het oversteken veel onoverzichtelijker. Het is ook één van de redenen waarom er geen oversteekplaats bij het marktplein ligt. Die kan alleen aangelegd worden als er voor de voetganger voldoende uitzicht is. En dat ontbreekt nu vaak.

Het verkeer in Vorden is ook drukker geworden, menen vele Vordenaren. Feit is dat automobilisten die vanuit Zutphen richting Ruurlo of Hengelo rijden, vaak nog door het dorp rijden in plaats van gebruik te maken van de destijds aangelegde rondweg.

Op dit moment kost het ongeveer evenveel tijd om door het dorp te rijden in plaats van eromheen; beiden kosten ongeveer 4 minuten.

Vandaar het voorstel om ook op het laatste stuk Zutphenseweg, van de molen tot aan de benzinepomp, de maximumsnelheid terug te brengen naar 30 km. Mensen die op navigatie rijden, gaan er dan wat langer over doen en zullen automatisch naar de rondweg gestuurd worden.

Een 30 km-zone houdt ook de mogelijkheid in om de voorrangskruisingen weg te halen; bij elke kruising krijgt dan rechts voorrang. Ook dit tempert de snelheid.

Minder doorgaand verkeer geeft meer ruimte voor het plaatselijke verkeer. Voor voetgangers en fietsers en daar hebben we er vooral in de zomer veel van, wordt het dan veiliger en vooral ook prettiger.

Bij de horeca verdwijnen de parkeerplaatsen op de stoep om daar groen aan te leggen en ruimte voor terrassen te maken; iets waar men al een voorschot op genomen heeft. Zie het terras van hotel Bakker en de ruimte die De Herberg maakt voor fietsers.

Groen

Tweede belangrijke punt van veel Vordenaren was het verdwijnen van veel groen door de uitvoering van het Centrumplan. Op de eerste maandag van 2013 liet de gemeente op een ochtend alle kastanjebomen en platanen kappen. Daarvoor in de plaats kwamen winterlindes. Deze staan erg dicht op de weg en zullen op die plek niet oud kunnen worden.

In de zomer van 2018 moest de oudste boom in Vorden, de bijna 250 jaar oude beeldbepalende witte paardenkastanje voor de Nederlands hervormde kerk, noodgedwongen gekapt worden. Schaduwplekken zijn er sindsdien nauwelijks meer, een gemis op hete zomerdagen. Maar Vorden mist nu ook opzienbarend groen.

De vraag waarom 10 jaar na het centrumplan weer gesleuteld gaat worden aan het centrum, is daarmee al bijna beantwoord. Bovendien is vergroening van de dorpen (overal) een noodzaak geworden; pleinen met alleen maar stenen dragen bij aan de opwarming en maken het leefklimaat ongezonder. Het toenemende autoverkeer moet ook noodgedwongen aangepakt worden, wil het centrum veilig blijven voor voetgangers en fietsers.

Om het groene karakter van de omgeving van Vorden, waar we zo vaak reclame voor maken, door te zetten in het dorp, is enkele jaren geleden al een compleet groen- en bomenplan opgesteld dat geschikt is voor het dorpcentrum. Dat voorziet in diverse soorten bomen en struiken die in ieder seizoen voor een fraai aanzicht kunnen zorgen. ’s Zomers komen de terrassen dan ook tussen het groen te liggen en niet langer tussen de auto’s. Het gaat om bomen als hopbeuk, sierpeer of platanen en rode paardenkastanje of een scharlakeneik (achter het Meesterhuis staan er twee).

En struiken die nu niet in het centrum voorkomen, zoals ijzerhardboom, geelhout, sneeuwklokjesboom, zevenzonenboom, zakdoekjesboom en de katsuraboom.

Enkele solitaire bomen kunnen mettertijd ook weer voor de broodnodige schaduw gaan zorgen.

Mensen van buitenaf en personeel van de winkels moeten straks dan wel hun auto op de parkeerplaats voor langparkeerders aan De Bleek zetten. Daarvoor is deze destijds aangelegd. In het centrum blijft het kort parkeren mogelijk. Iedereen kan dus bij de winkels blijven parkeren om boodschappen te halen. Betere bewegwijzering vanaf de rotondes aan weerszijden van Vorden, moet de aanwezigheid van de parkeerterreinen bekender maken.

Dit betreft nu vooralsnog de Dorpsstraat. Afhankelijk van het resultaat kan wellicht ook de Zutphenseweg op die manier aangepakt worden. Daar liggen diverse (particuliere) parkeerterreinen achter de winkels die niet goed benut worden. En ook hier zijn problemen met het oversteken, bijvoorbeeld bij de huisartsenpost.

Tempo

Het tempo ligt niet hoog. Dat is blijkbaar onoverkomelijk. Een jaar geleden – toen nog onder regie van Vitale Kern Vorden – lukte het om in drie maanden tijd een plan te maken voor de vergroening van de oostelijke entree van het dorp: de rotonde aan de Horsterkamp/Ruurloseweg. Eerst werd uitgezocht waar de kabels en leidingen liggen, want die beperken vaak de mogelijkheid om bomen te planten en andere leuke dingen te doen. Daaruit bleek dat op veel plekken geen bomen geplant konden worden. Toen is een groenontwerp gemaakt, samen met enkele boomdeskundigen. Vervolgens lieten de omwonenden hun wensen weten; dat resulteerde in een tweede schets. Die twee tezamen kunnen leiden tot het definitieve ontwerp. Maar toen ging de regie naar de gemeente. Dat was niet verkeerd, maar zorgde wel voor vertraging. Veel voorwerk is echter dus al gedaan.

De vertraging voor de Dorpsstraat is een gevolg van – daar zijn ze weer – kabels en leidingen in de grond. De gemeente liet pas aan het einde van de zomer uitzoeken waar die in de Dorpsstraat en op het marktplein liggen. Het resultaat was niet positief; ook op deze plek zorgen ze voor een grote beperking van de mogelijkheden. De afwatering van het plein vormt een bijkomend probleem.

De gemeente koppelt het plan voor de rotonde aan de Horsterkamp/Ruurloseweg aan het plan voor de aanpassing van de Dorpsstraat. De koppeling wordt niet gemaakt voor de Zutphenseweg. Desondanks zijn daar sinds maart helaas geen wezenlijke vorderingen gemaakt.

Toch blijven we als Vitale Kern Vorden hopen op de uitvoering van de plannen. De gemeente wil dat ook. Het draagvlak voor de maatregelen is het afgelopen jaar duidelijk gegroeid. De bewoners en ondernemers willen meer verkeersveiligheid, meer aantrekkelijk groen in het centrum, en een prettiger en fraaier verblijfsklimaat, liefst zo gauw mogelijk. De opmerkingen daarover tijdens de laatste bijeenkomsten met de direct betrokkenen zijn verwerkt in een haalbaar plan voor de Dorpsstraat.

 

Kleine dingen kunnen grote effecten hebben

Hoe kleine aanpassingen grote effecten kunnen hebben. Tegenover het Kulturhus aan de Raadhuisstraat hangt een geldautomaat in de muur van de voormalige bank. Die automaat trekt veel volk, dat vaak met de auto komt. Als de parkeerplaatsen op de stoep vol staan, parkeert men aan de overkant voor het Kulturhus, wat echter alleen in de blauwe vakken mag. Sinds de betonblokken voor de nieuwe ingang van het Kulturhus weg zijn, wordt ook daar geparkeerd. Hier wordt nauwelijks tegen op getreden.

Als deze geldautomaat verplaatst zou kunnen worden naar een plek aan een parkeerterrein (bijvoorbeeld de Albert Heijn), verdwijnt veel van dit verkeer. Het opnemen van geld gaat dan tegelijkertijd met het halen van boodschappen.

Bijkomend voordeel is dat de luifel aan de bank dan weg kan en de liquidamber bij de voormalige bank (met prachtige herfstkleuren) weer meer ruimte krijgt. Nu groeit de stam tegen de luifel aan.

 

Mocht u nog vragen hebben of een positieve bijdrage willen leveren, neem dan contact op met de klankbordgroep Vitale Kern Vorden: info@vitalekernvorden.nl of (0575) 470 530.

 

11 juli 2023

Wie werken nu zo hard aan een aantrekkelijk centrum met meer groen en meer veiligheid voor de voetganger en fietser? Wie is Vitale Kern Vorden? De klankbordgroep voor de gemeente Bronckhorst bestaat sinds eind 2022 uit Ans Braakman (bestuurslid Kulturhus en ondernemer), Elsy Gjaltema (Villa Nuova), Frans Corten (ondernemer), Peter Bielars (projectleider groen, Humanitas en bestuurslid Kulturhus) en Stef Kruip (Vordens Belang). VVV-voorzitter Peter Meulenbroek, die tot voor kort ook deel uitmaakte van Vitale Kern Vorden, heeft in verband met zijn andere werkzaamheden de groep noodgedwongen deze maand verlaten. Hij wordt opgevolgd door Frank van Setten, adjunct-directeur van Arriva en acht jaar lang voorzitter van de Oranjevereniging Vorden. Hij begint zijn werk bij Vitale Kern Vorden per 1 januari aanstaande.  

V.l.n.r. Frans Corten, Elsy Gjaltema, Peter Bielars en Ans Braakman. Op de foto ontbreekt Stef Kruip, die namens Vordens Belang in Vitale Kern Vorden zit. 

 

21 juni 2023

De zogeheten schetssessies voor bewoners en ondernemers van de Dorpsstraat en het kerk- en schoolbestuur hebben veel duidelijkheid geschaft over de mogelijkheden tot vergroening van dit deel van het centrum van Vorden en een veiligere situatie voor wandelaars en fietsers. Ook kregen de aanwezigen inzicht in wat niet kan.

Zoals altijd tijdens dit soort bijeenkomsten komen allerlei vragen en verzoeken op tafel. De rode draad tijdens de vijf bijeenkomsten was de wens van een fraaiere inrichting van het centrum, liefst met bomen, struiken en bloemen én water. Dat moet leiden tot een dorpshart waar het goed langer toeven is. Langparkeerders krijgen een betere verwijzing naar de parkeerplaats aan De Bleek. 

Veel vraag is er ook naar één of twee oversteekplaatsen. Vanwege de parkeerplaatsen op de stoep kan dit nu niet. Daarvoor is namelijk goed uitzicht vereist en dat ontbreekt op die plekken waar auto's staan.

Het resultaat van de sessies wordt verwerkt in een globaal plan, dat na de zomer nogmaals voorgelegd wordt en daarna door alle Vordenaren beoordeeld kan worden. 

 

31 mei 2023

Half juni kunnen de bewoners en ondernemers van de Dorpsstraat en betrokken maatschappelijke organisaties mee gaan denken over maatregelen die het centrum groener en veiliger moeten maken voor met name voetgangers en fietsers. De resultaten van die bijeenkomsten worden meegenomen in een concept-ontwerp dat vlak na de zomer op tafel ligt op een inloopbijeenkomst voor alle Vordenaren. Na verwerking van alle reacties en de bestuurlijke afweging moet dit alles komend najaar leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad.

Zoals bekend bereikten afgelopen maart de gemeente Bronckhorst en Vitale Kern Vorden overeenstemming over het projectplan voor het centrum van Vorden. Twee zaken staan daarin centraal: het vergroenen en veiliger maken van de dorpskern, met name voor fietsers en voetgangers. Beide zaken moeten het centrum fraaier en aantrekkelijker maken om te verblijven.                                                 

Eén van de doelen is de langparkeerders uit het centrum te houden. Voor hen is destijds het parkeerterrein aan De Bleek aangelegd. Dat wordt momenteel nog niet voldoende gebruikt. Nu houden zij parkeerplaatsen in de Dorpsstraat soms de hele dag bezet. Het kort parkeren bij de detailhandel in de Dorpsstraat staat niet ter discussie. Een ander doel is het verminderen van het doorgaande verkeer tussen Zutphen en Ruurlo. Daarvoor is de rondweg aangelegd, maar ook het gebruik daarvan valt tegen. Het centrum blijft natuurlijk wel bereikbaar voor eenieder die daar moet zijn. Ook dat staat niet ter discussie.

De maatregelen moeten namelijk voor zowel de bewoners als de ondernemers in het centrum positief uitvallen. Het streven is mensen van buiten Vorden en toeristen langer in het dorp te laten vertoeven. Als zij met de auto komen, worden ze verwezen naar het lang parkeren op De Bleek en kunnen ze via de doorsteek naast Albert Heijn naar het centrum lopen.

De plannen zijn gebaseerd op de gebiedsvisie. Daarin staat onder andere dat het groen vanuit de directe omgeving van het dorp (kasteel Vorden) het centrum ingetrokken moet worden. Toen het centrumplan in 2014 uitgevoerd werd, verdwenen de meeste kastanjebomen en platanen. Daarvoor kwamen nieuwe bomen terug, maar de hoeveelheid groen is veel minder en minder divers dan voorheen. Toen enkele jaren geleden de monumentale paardenkastanje voor de kerk noodgedwongen gekapt moest worden, slonk de hoeveelheid groen verder.

De uitwerking van de gebiedsvisie kostte geruime tijd. Zo zijn bijna een jaar geleden al door Vitale Kern Vorden informatiebijeenkomsten belegd met de omwonenden van de rotonde aan de Horsterkamp/Ruurloseweg. Maar nu ligt er een projectmatige aanpak die moet leiden tot uitvoering van plannen binnen ruwweg ongeveer een jaar. De gemeente neemt hierbij de regie en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Vitale Kern Vorden is de klankbordgroep die input levert en meedenkt bij de uitwerking en participatie vanuit Vorden.

Vordenaren weten Vitale Kern te vinden; al maandenlang komen reacties binnen, vooral over verkeerszaken. Zo zeggen verschillende mensen bang te zijn om in het centrum over te steken, omdat ze daarvoor tussen de op de stoep geparkeerde auto’s moeten gaan staan en dan nog geen zicht op de weg hebben. Zij missen zebrapaden met goed uitzicht.

Vooralsnog gaat het bij het vergroenen om de Dorpsstraat van grofweg het Kulturhus tot en met de rotonde aan de Horsterkamp. Meer bomen, struiken, hagen en perkjes moeten de kwaliteit en de waarde als winkelgebied en toeristisch centrum vergroten. Die wensen lagen er destijds al bij de totstandkoming van de gebiedsvisie. Intussen is de noodzaak voor meer groen alleen maar groter geworden. Afgelopen jaren was op een enkele plek bij Tuunte na nergens in het centrum de mogelijkheid om ergens in de schaduw te gaan zitten.

Zutphenseweg

De voorbereidingen voor de Zutphenseweg (het westelijke deel tussen benzinestation en daar waar de blauwe zone begint) lopen inmiddels ook. Zoals bekend gaat het hier om het verlagen van de snelheid naar 30 km, zodat straks in het gehele centrum dezelfde snelheid geldt. Bij alle kruisingen krijgt dan rechts voorrang. De maatregelen moeten ertoe leiden dat de rondweg beter gebruikt wordt. Doorgaand verkeer van Zutphen naar Ruurlo en omgekeerd moet zo veel mogelijk uit het dorp gehaald worden.

Ook hier krijgen de bewoners de mogelijkheid om hun wensen te uiten. Wanneer dat gebeurt, is op dit moment nog niet duidelijk. Eerst moeten alle mogelijkheden op een rijtje gezet worden.

Albert Heijn

Tenslotte zijn er plannen voor de verbouwing van het pand van Albert Heijn en Bleumink aan de Dorpsstraat. Met name de doorsteek naast de supermarkt naar De Bleek is van belang voor de inrichting van de Dorpsstraat en het voetgangers- (en fiets)verkeer van het parkeerterrein naar het centrum. Bij de voorbereiding van die plannen zal Vitale Kern Vorden ook betrokken worden.

Gezamenlijk moeten deze plannen leiden tot een aantrekkelijk en groen centrum waar het goed toeven is voor met name voetgangers en fietsers. Het centrum als visitekaartje van Vorden.  

De bijeenkomsten vinden plaats op:

donderdagmiddag 15 juni voor de maatschappelijke organisaties (o.a. kerk- en schoolbestuur)

donderdagavond 15 juni voor de bewoners van de Dorpsstraat

maandagavond 19 juni ’ voor de ondernemers in de Dorpsstraat

dinsdagavond 20 juni voor de omwonenden van de rotonde aan de Horsterkamp/Ruurloseweg.

Alle betrokkenen ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

 

15 mei 2023

Half juni verzorgen de gemeente en Vitale Kern Vorden bijeenkomsten voor de bewoners en ondernemers aan de Dorpsstraat en rondom de rotonde aan de Horsterkamp. Ook het kerk- en schoolbestuur krijgen een uitnodiging. Doel van deze bijeenkomsten is het vergaren van ideeën voor een groenere en veiligere inrichting van de Dorpsstraat. De sessies vinden plaats op 15, 19 en 20 juni in het Kulturhus. Later volgt nog een informatiebijeenkomst voor alle Vordenaren.

 

8 mei 2023

De Vordense ondernemersvereniging VOV heeft besloten niet in te gaan op het verzoek van Vitale Kern Vorden om een afgevaardigde namens de ondernemers zitting te laten nemen in de werkgroep. Wel schuiven een aantal ondernemers uit de Dorpsstraat aan bij de bijeenkomsten in juni die Vitale Kern Vorden samen met de gemeente verzorgt in het Kulturhus. 

 

21 maart 2023

Gemeente Bronckhorst en Vitale Kern Vorden hebben overeenstemming bereikt over het concept-projectplan voor het centrum van Vorden. Twee zaken staan daarin centraal: het vergroenen en het aantrekkelijker maken voor fietsers en voetgangers. Beide zaken moeten het centrum fraaier en veiliger maken. De projectgroepen krijgen hierbij professionele steun van een landschapsarchitect en een verkeersadviseur.

De verdere uitwerking van de gebiedsvisie vraagt nu een projectmatige aanpak die moet leiden tot uitvoering van plannen binnen ruwweg ongeveer een jaar. De gemeente neemt hierbij de regie in zowel de initiatieffase als de voorbereidende fase en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Vitale Kern Vorden is daarmee een klankbordgroep geworden die input levert en meedenkt bij de uitwerking en participatie vanuit Vorden.

Bij het vergroenen gaat het om de Dorpsstraat van grofweg het Kulturhus tot en met de rotonde aan de Horsterkamp. Meer bomen, struiken, hagen en perkjes moeten de kwaliteit en de waarde als winkelgebied en toeristisch centrum doen vergroten.

Bij de Zutphenseweg (het westelijke deel tussen benzinestation en daar waar de blauwe zone begint) gaat het om het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dat is te bereiken met maatregelen om de snelheid te verlagen naar 30 km, zoals voorrang geven voor verkeer van rechts bij alle kruisingen en meer ruimte bieden aan langzaam verkeer. Maar wellicht zijn er ook nog andere aanpassingen te treffen. Dat wordt de komende maanden bekeken.

Momenteel worden de diverse mogelijkheden voor zowel de Dorpsstraat als Zutphenseweg in kaart gebracht zijn. Zodra dat voorwerk afgerond is, zullen direct aanwonenden en de betrokken ondernemers gehoord worden. Dat gebeurt nog dit voorjaar. Afhankelijk van hun op- en aanmerkingen komen er meer definitieve schetsen op tafel. Dan kunnen alle Vordenaren de plannen bekijken. De uitvoering begint na een positief besluit van de gemeenteraad (over het definitieve plan en de kosten). Dit najaar zou de voorbereiding ervan kunnen aanvangen.

 

1 maart 2023

Vitale Kern Vorden krijgt vanaf nu professionele steun van een verkeerskundige en een nieuwe architect.

Sinds afgelopen maand is Gertjan Hanckmann van Bureau Kragten weer toegetreden tot het team. Hij verrichtte al eerder voorbereidend werk voor Vitale Kern Vorden. Deze verkeerskundige begeleidt de werkgroep vanaf nu met het schetsen van mogelijkheden om het centrum van Vorden veiliger te maken. Hij gaat onder meer aan de slag met mogelijke ontwerpen voor een 30 km-zone in het westelijke deel van de Zutphenseweg. 

Verder gaat landschapsarchitect Guido Baten van Buro Ontwerp & Omgeving in Arnhem het stokje overnemen van architect Eelco Schuijl, die de gebiedsvisie mede ontwikkeld heeft en de schetsen maakte bij de wensen van veel Vordenaren. Guido Baten is voor het daadwerkelijk ontwerpen van de inrichting van het centrum van Vorden beter toegerust. Hij houdt zich momenteel voor de gemeente Bronckhorst al bezig met het centrum van Zelhem

 

15 februari 2023

In verband met verschil van mening over het bereiken van de doelen en de manier van communiceren met derden heeft Vitale Kern Vorden de samenwerking met Sjoerd Hania als werkgroeplid stopgezet. De agenda's liepen niet langer synchroon.   

 

15 februari 2023

In verband met het vele werk dat dit voorjaar door Vitale Kern Vorden uitgevoerd moet worden, heeft de werkgroep besloten vooralsnog te stoppen met het mede-organiseren van het maandelijkse spreekuur in het Kulturhus.

De komende maanden gaat Vitale Kern Vorden diverse inloopbijeenkomsten verzorgen naar aanleiding van de plannen voor de Dorpsstraat en Zutphenseweg.

Het spreekuur werd georganiseerd samen met Vordens Belang. Aan haar is gevraagd de organisatie over te nemen.  

 

26 januari 2023

De spreekuren van Vitale Kern Vorden en Vordens Belang voldoen duidelijk aan een behoefte. Vanmiddag was de belangstelling weer groot. Met name ondernemers waren naar het Kulturhus gekomen. Hoewel het thema ‘groen’ betrof, ging het hen met name over ‘parkeren’.

Ten onrechte dachten ze dat daarvoor al concrete plannen op tafel liggen, wat niet zo is. Die plannen moeten medio dit jaar duidelijk worden na bestudering van alle mogelijkheden en de kosten, waarna overleg met alle betrokkenen plaatsvindt.

Het doel van die plannen is een fraaier dorpscentrum met meer groen, minder doorgaand verkeer en veiliger omstandigheden voor voetgangers en fietsers, zodat Vorden een prettiger verblijfsklimaat krijgt voor de Vordenaren maar ook voor bezoekers uit andere dorpen en toeristen die vaak hier komen wandelen en fietsen.

Daarom moet bijvoorbeeld gepraat gaan worden over de locatie voor langparkeerders. Verschillende parkeerterreinen rondom het centrum worden niet volledig benut. Een voorbeeld hiervan is De Bleek.

Meer groen moet de aanblik van het centrum aantrekkelijker maken en mensen ook langer in het centrum houden. Bomen zijn sowieso noodzakelijk geworden nu vrijwel het gehele centrum geen natuurlijke schaduwplekken meer kent.

3-30-300

Tijdens het spreekuur vroegen verschillende Vordenaren meer aandacht voor fraai groen in plaats van grasvelden rondom de kerk aan de Dorpsstraat. Ook werd verwezen naar de zogeheten '3-30-300-regel': een vuistregel voor groen in dorpen en steden, waarbij je vanaf een bepaalde plek altijd drie bomen van een behoorlijke omvang moet kunnen zien, op wijkniveau vanuit de lucht minimaal 30 procent 'bedekt' moet zijn met bladeren (de kronen van bomen) en niemand meer dan 300 meter zou hoeven lopen om bij een park te komen (5 tot 10 minuten wandelen). 

 

19 januari 2023

De spreekuren van Vitale Kern Vorden en Vordens Belang op de laatste donderdag van de maand worden steeds drukker bezocht.

Tijdens het eerste spreekuur afgelopen oktober is voor het eerst bijna een vol uur lang met Vordenaren gesproken over wat hen bezig houdt. Dat bleek toen onder andere de snelheid van automobilisten te zijn en voorzieningen voor ouderen. In november ging het vooral over huisvesting voor oud en jong. In Vorden zijn enkele bouwplannen in voorbereiding, onder andere aan de Zutphenseweg, Burgemeester Galleestraat en op het terrein van de voormalige drukkerij Weevers. In december stond de gehele gebiedsvisie van het centrum van Vorden centraal. Deze visie is het resultaat van de wensen van Vordenaren. Die wensen zijn uitgewerkt in plantekeningen, die dit jaar moeten leiden tot concrete uitvoeringsplannen voor de Dorpsstraat en Zutphenseweg.

Belangrijk onderdeel daarin is het groen. Groen staat dan ook centraal tijdens het komende spreekuur, op donderdag 26 januari, van 15 tot 16 uur in de ontmoetingsruimte van het Kulturhus aan de Raadhuisstraat.

En zoals het een goed spreekuur beaamt, kan eenieder daar terecht voor vragen maar ook voor suggesties, ideeën en zelfs eigen plannen. Die kunnen wellicht een rol gaan spelen in de definitieve inrichtingsplannen voor het centrum van Vorden die de leefbaarheid moeten vergroten.

Dat het groener moet worden, staat al een tijd buiten discussie. Afgelopen zomer werd duidelijk hoe weinig schaduw er in het centrum is. Op een enkele plek na zorgden alleen parasols bij de terrassen voor koelere plekken.

Evenals in andere dorpen en steden moet een flinke slag geslagen worden op het gebied van vergroenen met bomen, struiken en ander groen. Meer groen doet de straten meteen opbloeien en maakt ze aantrekkelijk, ook zonder geparkeerde auto’s. Recente voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen in Borculo en Winterswijk.

Dus, als u vragen of suggesties hebt op groengebied, kom langs bij Vitale Kern Vorden en Vordens Belang.

Nieuws 2022
Nieuws 2019
Nieuws 2018