Ondernemersfonds

Biesterveld 36, 7151 VS Vorden, 7151 VS Vorden | Tel: 06-12685470 | Toon op kaart

E-mail

Het dorp Vorden heeft de Stichting Ondernemersfonds Vorden. Bij deze stichting kunnen subsidieaanvragen worden gedaan voor activiteiten/evenementen/algemeen doel voor het dorp, mits wordt voldaan aan de criteria zoals opgenomen in de statuten.

‘De stichting heeft ten doel het investeren in de leefbaarheid van de gemeente Bronckhorst en in het bijzonder in het winkelgebied en de attractiviteit van het dorp Vorden, alsmede het stimuleren van de lokale economie; zij treedt daarbij op als vertegenwoordiger van de ondernemers in de kern (het winkelgebied) van Vorden, met als doel de levendigheid en het (economisch) functioneren van de kern te bevorderen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Activiteit/Evenement/Algemeen doel?

 • Evenement: een voor publiek gratis toegankelijke activiteit in het gebied van het Ondernemersfonds.
 • Algemeen doel: een bezigheid, of ten behoeve van het gebied van het ondernemersfonds.

 

Een subsidie aanvraag doen?

 • Een aanvraag dient ten minste een halfjaar van te voren te worden ingediend voor 1 oktober of 1 april van een jaar met als bijlagen:
  • een begroting van het evenement of algemeen doel
  • een toelichting op het belang van het evenement of algemeen doel voor het dorp Vorden.
 • Een aanvraag zal worden toegekend nadat het bestuur en de raad van advies van het ondernemersfonds zich hierover hebben uitgesproken.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor en risicodrager van het evenement of algemeen doel.
 • De uitkering wordt gedaan in termijnen
  • 90% voor aanvang
  • 10% na afloop en na overlegging van de afrekening
  • Bij een voorschot, wordt dit bedrag in mindering gebracht van de uitkering
  • Het maximumbedrag wordt het verantwoorde bedrag, doch nimmer hoger dan het bedrag van de aanvraag.