Vitale Kern Vorden

, 7251 EA Vorden | Toon op kaart

Hoe houden we het centrum van Vorden in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig? De werkgroep Vitale Kern Vorden probeert antwoord te geven op deze vraag. De werkgroep is er gekomen op verzoek van de gemeente Bronckhorst. De gemeente wil wensen en ideeën meer vanuit het dorp laten komen, in plaats van dat er alleen beleid wordt gemaakt vanuit het gemeentehuis.

 

8 juli 2019

Jan Ilsink, penvoerder Werkgroep Verkeer

 

Verkeer in Vorden Veiliger  

De werkgroep Vitale Kern Vorden onderzoekt de vitaliteit van de dorpskern (globaal: de blauwe zone). Zij maakt plannen voor verbeteringen en neemt -samen met betrokkenen- initiatieven. Eén van de onderwerpen waar hard aan wordt gewerkt is verkeersveiligheid. Een hot item!

Waarom hot?

Bij de werkgroep zijn veel opmerkingen binnengekomen, zoals: er is te veel doorgaand verkeer, de auto’s rijden te snel, rolstoelers, rollators en kinderwagen worden belemmerd door obstakels op de stoep, fietsers voelen zich onveilig omdat de auto nog steeds te prominent aanwezig is, fietsnietjes (de plekken waar een fiets kan worden neergezet) staan op ongelukkige plaatsen en bovendien zijn er te weinig van. En ga zo maar door…

En wat nu?

Een aantal jaren geleden is de dorpskern opnieuw ingericht. De situatie is daardoor al verbeterd, maar nu is het tijd voor de voltooiing. Het Masterplan uit 2009 ligt ten grondslag aan de herinrichting. Hierin wordt het gebied rond de Dorpskerk -globaal van De Tuunte tot Hotel Bakker- de Huiskamer van Vorden genoemd. Hier moet iedereen zich vrij voelen en veilig kunnen bewegen en verblijven. 

Dat kan nu niet. Waarom niet? 

Het antwoord is simpel: de auto is te dominant aanwezig. De auto blijft natuurlijk, niet alleen omdat dat belangrijk is voor het ondernemersklimaat, maar is in de Huiskamer te gast. En auto’s die evengoed de rondweg kunnen nemen, moeten dat ook doen. 

Hoe krijg je dat voor elkaar? 

Daarover heeft de werkgroep nagedacht, samen met het Kenniscentrum Shared Space in Leeuwarden (www.kenniscentrumsharedespace.nl). Het gebied rond de Dorpskerk kan een gedeelde ruimte zijn, waar voetganger, fietser en auto gelijke rechten en plichten hebben. 

Hoe doe je dat?

Je kunt het gebied zó inrichten dat je, als je de Huiskamer in komt, het idee krijgt dat je een plein betreedt. Er is geen rijweg meer zichtbaar, geen verkeersborden en geen zebrapaden. Dat maakt de automobilist wat onzeker, waardoor hij vanzelf voorzichtiger en langzamer gaat rijden. Door deze snelheidsbeperking zal het doorgaande verkeer na enige tijd eieren voor zijn geld kiezen en voortaan de rondweg nemen. Dit vereist een aantal maatregelen in de inrichting opdat het pleingevoel daadwerkelijk wordt ervaren.

Is dat alles?

Nee, natuurlijk zijn er meer maatregelen nodig. Bijvoorbeeld de rotonde aan de westkant van het dorp zal dan ook aangepast moeten worden. De Zutphenseweg zal er niet langer uit moeten zien als een voortzetting van de provinciale weg, de snelheid op de Zutphenseweg zal moeten worden beperkt tot 30 km/u en wie weet wat nog meer. We houden u op de hoogte van alles wat we doen om het verblijf in de Huiskamer van Vorden voor iedereen plezierig en veilig te maken!

REAGEER: vitalekern@gmail.com

 

24 juni 2019

Bijeenkomst met gemeenteraad

Op 20 juni 2019 hadden de verschillende werkgroepen Vitale Kernen ‘verbindingsgesprekken’ met de gemeenteraad. Geslaagde bijeenkomst!

 

17 juni 2019

Samenwerking evalueren: 20 juni 2019

Hoe houden we het centrum van Vorden in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig? Met dit boeiende onderwerp houden de werkgroepen Vitale Kernen zich, op verzoek van de gemeente Bronckhorst, bezig. De gemeente wil wensen en ideeën meer vanuit het dorp laten komen, in plaats van dat er alleen beleid wordt gemaakt vanuit het gemeentehuis. Zowel in Hengelo, Zelhem, Steenderen als in Vorden wordt er intensief gewerkt door de leden van de verschillende VK-teams.

Op donderdag 20 juni a.s. is er door de gemeente een Themabijeenkomst georganiseerd. Er vindt dan een gesprek plaats tussen de gemeenteraad en de verschillende werkgroepen Vitale Kernen om elkaar beter te leren kennen, inzicht in elkaars proces te krijgen en vertrouwen te creëren over de dingen waar we mee bezig zijn. Door middel van ‘verbindingsgesprekken’ checken we of we op de goede weg zitten.

Dit alles natuurlijk met als doel om de kernen in de gemeente Bronckhorst vitaal te houden. We zullen verslag doen van wat deze themabijeenkomst oplevert.

 

12 januari 2019 - Kleurwedstrijd ‘Vitale Kern Vorden’

De werkgroep Vitale Kern heeft een ‘echte Vordense’ kleurplaat laten maken, door de Vordense cartoonist Derk-Jan Rouwenhorst. Deze kleurplaat wordt deze week verspreid op de drie basisscholen in Vorden en Kranenburg en kan ingekleurd worden ingeleverd tijdens de inloopmiddag van Vitale Kern op zaterdag 19 januari. Tijdens deze middag verzamelt de werkgroep wensen en ideeën om het centrum van Vorden te verbeteren.

Wat zie je allemaal op de kleurplaat? De gekapte kastanjeboom bij de Ronde centraal: van de boomschijven hebben kinderen allerlei speelattributen gemaakt en burgemeester Marianne Besselink plant een nieuwe boom. Kinderen die de kleurplaat niet hebben ontvangen kunnen deze alsnog afhalen tijdens openingstijden in de winkel van Stoertjes & Staartjes of bij Bleumink Profile, beide gevestigd aan de Dorpsstraat.  

Verspreid over 5 leeftijdscategorieën zijn er leuke prijzen te winnen. De ingekleurde kleurplaten kunnen worden ingeleverd tijdens de inloopmiddag van de werkgroep Vitale Kern op zaterdag 19 januari van 11.00 tot 15.00 uur. Deze vindt plaats in de etalage van Profile Bleumink (aan de voorzijde van de Dorpstraat). Ouders kunnen dan ook terecht om hun wensen en ideeën ten aanzien van het centrum van Vorden kenbaar te maken. 

 

8 januari 2019 - Inloopmiddag 19 januari: Praat mee over toekomst Vorden

Hoe houden we het centrum van Vorden in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig? Deze vraag staat centraal tijdens de inloopmiddag die de werkgroep Vitale Kern Vorden op zaterdag 19 januari organiseert in de showroom van Profile Bleumink (voorzijde aan de Dorpstraat) van 11.00 tot 15.00 uur. 

De werkgroep Vitale Kern heeft inmiddels enkele brainstormsessies met de ondernemers uit Vorden gehad. Nu willen ze weten wat de wensen en ideeën van de rest van het dorp zijn. Wat moet er gebeuren om het centrum te verbeteren? In de showroom van Bleumink zullen allerlei kaarten en plattegronden worden opgehangen. En samen met de werkgroepleden kan er worden gekeken naar verbeterpunten. Ook staat er een originele ideeënbus. Na deze inloopmiddag zal de werkgroep alle geleverde input inventariseren en een prioriteitenlijst opstellen die wordt aangeboden aan de gemeente. 

Budget vanuit gemeente

De werkgroep Vitale Kern Vorden is er gekomen op verzoek van de gemeente Bronckhorst. De gemeente wil wensen en ideeën meer vanuit het dorp laten komen, in plaats van dat er alleen beleid wordt gemaakt vanuit het gemeentehuis. Voor de plannen is ook budget vrijgemaakt. De komende vier jaar is er jaarlijks 500.000 euro gereserveerd, bedoeld voor de kernen Vorden, Hengelo, Steenderen en Zelhem.

Tijdens de eerder gehouden brainstormsessies met de ondernemers werd er onder andere ingezoomd op de verkeersveiligheid in het dorp. Met name het veilig oversteken van voetgangers was een belangrijk aandachtpunt. Ook de gevaarlijke verkeerssluis aan de Zutphenseweg kwam ter sprake. Inmiddels zijn daar op verzoek van de werkgroep Vitale Kern al twee borden geplaatst waardoor duidelijk is wie voorrang heeft. 

“Maar er zijn in het dorp vast meer goede ideeën om Vorden leefbaarder, aantrekkelijker en veiliger te maken”, zegt Ingrid Weeke van de werkgroep Vitale Kern en tevens bestuurslid van Vordens belang. “Kom daarom op 19 januari naar onze inloopmiddag en laat je stem horen. Je kunt tussen 11.00 en 15.00 uur zo binnenlopen. En het hoeft niet lang te duren: een goed idee kun je ons in 10 minuten vertellen.”

 

14 december 2018 - Vitale Kern zorgt voor verkeerbord bij wegversmalling

Bij de wegversmalling aan de Zutphenseweg in het dorp zijn twee verkeersborden geplaatst zodat nu duidelijk is wie er voorrang heeft. Deze verkeersborden zijn er gekomen op verzoek van de werkgroep Vitale Kern Vorden. “Inwoners ervaren deze verkeerssluis als zeer gevaarlijk. Verscheidene buitenspiegels zijn gesneuveld en er is zelfs al eens iemand van de fiets gereden.”

Eerste wapenfeit

Het plaatsen van de verkeersborden is het eerste wapenfeit van de werkgroep Vitale Kern Vorden, die sinds begin van dit jaar actief is. “Maar er gaat meer gebeuren en de gemeente maakt daar ook budget voor vrij”, aldus Peter Besselink, die als voorzitter van de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV) zitting heeft in de werkgroep. Belangrijkste opdracht van de werkgroep Vitale Kern Vorden is om te kijken hoe het centrum van het dorp Vorden ook in de toekomst levendig, aantrekkelijk en veilig blijft. 

E-mail