Over de VOV

, Vorden | Toon op kaart

E-mail

Doel

Vorden als één van de belangrijkste toeristische trekpleisters in de Achterhoek, aantrekkelijk te houden voor ondernemers, bewoners èn bezoekers.


Doelstellingen

A) Creëren van een goed ondernemersklimaat: het initiëren, faciliteren, stimuleren van gezamenlijke activiteiten en samenwerkingsvormen die zowel het ondernemersklimaat in Vorden als ook het leefklimaat van haar bewoners/bezoekers, ten dienste staat.

B) Sociale cohesie nastreven: bundeling van krachten/expertise/kennis teneinde er gezamenlijk beter van te worden, de ander niet primair zien als concurrent.

C) Gemeenschappelijke belangenbehartiging van haar leden op lokaal en regionaal niveau, o.a. door contacten te onderhouden (passief en actief) met lokale/regionale overheid, maatschappelijke en culturele organisaties alsmede onderwijs.

D) Gezamenlijke expertise/werkwijze ontwikkelen op thema’s die het ondernemerschap van (groepen) leden in de naaste toekomst zullen doen veranderen (bijvoorbeeld duurzaamheid als kans van je onderneming zien). –

Wie kan lid worden?

Rechtspersoon of natuurlijke persoon die rechtmatig gevestigd is in het vrije beroep dan wel als ondernemer in het midden/klein bedrijf en werkzaam is op één of meer gebieden tav detail, handel, horeca, of dienstverlening (waaronder recreatie, toerisme, kunst/cultuur) en gevestigd is in Vorden (oude gemeentegrens).

Soorten leden /lidmaatschap

  1. gewone leden (jaarbijdrage excl btw: € 85 + deelnemer Ondernemersfonds / € 150 geen deelnemer Ondernemersfonds)
  2. buitengewone leden (jaarbijdrage € 250,-)
  3. leden van verdienste
  4. ereleden

Terug naar de VOV